29.11.2019 Tartu Teaduspark, Riia mnt 181A

Korraldaja: BioCC OÜ 

Infopäev hõlmab loengut ja praktilist osa laboris. Osavõtjad jaotatakse kahte rühma. Loengute ja praktilise osa läbiviijad on teadurid Priit Elias, Liina Kuus ja Epp Songisepp. 

Lae alla jaotusmaterjalid

 

Proovide võtmine ja analüüsimine. Hügieen toiduainetetööstuses | Epp Songisepp     Lae alla

Pärm- ja hallitusseened toidus | Priit Elias     Lae alla

 

Päevakava

9:30-10:00     Registreerimine, hommikukohv

10:00-11:00     Hügieen toiduainetetööstuses

Proovivõtukava, proovide transport, analüüsitulemuste tõlgendamine, tegevusi mittevastavuste puhul. Mikrobioloogilised kriteeriumid ja nende kohaldamise etapid.

11:15-12:15     Pärm- ja hallitusseened toiduainetetööstuses

Vaadeldakse pärm- ja hallitusseente esinemist erinevates toidugruppides (piima-, liha-, puu- ja köögivilja- ning teraviljatooted).

Paralleelselt toimub teisele rühmale praktiline osa laboris

Mikrobioloogilised analüüsid, töövõtted, söötmed, tuvastamine.

12:15-13:00     Lõuna

13.00-14:00     Hügieen toiduainetetööstuses

Proovivõtukava, proovide transport, analüüsitulemuste tõlgendamine, tegevusi mittevastavuste puhul. Mikrobioloogilised kriteeriumid ja nende kohaldamise etapid.

14:15-15:15     Pärmid ja hallitusseened toiduainetetööstuses

Vaadeldakse pärm- ja hallitusseente esinemist erinevates toidugruppides (piima-, liha-, puu- ja köögivilja- ning teraviljatooted).

Paralleelselt toimub esimesele rühmale praktiline osa laboris

Mikrobioloogilised analüüsid, töövõtted, söötmed, tuvastamine.

15:15-16:00     Ühine arutelu, küsimustele vastamine

Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

 

Lisainfo: info@toiduteave.ee või Liina Kuus, BioCC OÜ tootmis-ja arendusjuht, tel 53 097 945, liina.kuus@biocc.eu