Paindlikumad hügieeninõuded  toidu väiksemahulisel käitlemisel ning  väiketapamajade (tapapunktide) rajamisel

30.04.2021 veebikeskkonnas Zoom

Korraldaja: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

1. aprillil jõustus toiduseaduse muudatus, millega asendatakse osas toidukäitlemise valdkondades tegevusloakohustus teatamiskohustusega ning antakse võimalus väikese tootmismahuga ettevõttes, sh väiketapamajas, kohaldada paindlikumaid hügieeninõudeid. Infopäeval antakse ülevaade toiduseaduse nendest rakendusaktidest, mis puudutavad loomse toidu käitlemise hügieeninõudeid  ning lihtsustatud nõudeid väiketapamajadele. Lisaks õigusaktide tutvustamisele räägitakse infopäeval loomsete toodete käitlemise järelevalvest ning toetusmeetmetest, mida tootjatele investeeringuteks pakutakse. Infopäeva sihtrühmaks on eelkõige loomakasvatuse ja lihasektoris tegutsejad.

Jaotusmaterjalid

Mida toob kaasa jõustunud toiduseaduse muudatus? |  Katrin Kempi  Lae alla

Väiketapamaja kohandatud nõuded ja järelevalve korraldus tapamajades |  Kristi Kadak  Lae alla

Investeeringumeetmed väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele |  Harry Pässa  Lae alla

Päevakava

Infopäev toimub 9:00 – 12:00

Käsitletavad teemad ja esinejad:

9:00 – 10:00 Mida toob kaasa jõustunud toiduseaduse muudatus? –  Katrin Kempi, Maaeluministeeriumi toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo peaspetsialist

10:00 – 11:15 Väiketapamaja kohandatud nõuded ja järelevalve korraldus tapamajades – Kristi Kadak, Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetisalist

11:15 – 12:00 Käesoleva ja uue ÜPP raames pakutavad investeeringumeetmed väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele – Harry Pässa, Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo peaspetsialist

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

 

Lisainfo:  info@toiduteave.ee  või Meeli Lindsaar, meeli@epkk.ee