30.08.2017 Tartus, kell 10.00-16.00, Tartu Teaduspark Riia mnt 181A

Korraldaja: BioCC OÜ (endine Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus)

Käsitletavad teemad: Toorpiima kvaliteeti ja ohutust mõjutavad tegurid. Keemilised ohud (s.h tsüanuurhape) piimas ja piimatoodetes. Piimatoodete soolamine ja soola mõju toodete kvaliteedile ning ohutusele. Pärmseened ning nende mõju. Füüsikaliste tegurite mõju piima ja piimatoodete kvaliteedile ja ohutusele.

Lae alla infopäeva materjalid
  • Päevakava. Lae alla PDF
  • Merike Henno „Toorpiima kvaliteeti s.h ohutust mõjutavad tegurid“. Lae alla PDF
  • Tõnu Püssa „Võimalikud keemilised terviseohud piimas ja piimatoodetes“. Lae alla PDF
  • Priit Elias „Piimatoodete soolamine ja soola mõju toodete kvaliteedile ning ohutusele“. Lae alla PDF
  • Priit Elias „Pärmseened piimas ja piimatoodetes“. Lae alla PDF
  • Priit Elias „Füüsikaliste tegurite mõju piima ja piimatoodete kvaliteedile ning ohutusele“ . Lae alla PDF
Päevakava

9.30-10.00      Registreerimine, hommikukohv

10.00-11.00    Toorpiima kvaliteeti sh ohutust mõjutavad tegurid. Mikroorganismid piimas, somaatilised rakud ja mastiitne piim, pidurdusainete jäägid, mükotoksiinid, keskkondlikud saasteained. Merike Henno, PhD

11.00-11.15    Kohvipaus

11.15-11.45    Toorpiima kvaliteeti sh ohutust mõjutavad tegurid. Mikroorganismid piimas, somaatilised rakud ja mastiitne piim, pidurdusainete jäägid, mükotoksiinid, keskkondlikud saasteained. Merike Henno, PhD

11.45-12.15     Võimalikud keemilised terviseohud piimas ja piimatoodetes. Tsüanuurhape, jt Tõnu Püssa, PhD,

12.15-13.00    Lõuna

13.00-14.00   Piimatoodete soolamine ja soola mõju toodete kvaliteedile ning ohutusele. Hapupiimatoodete, või ja juustu soolamismeetodid: piima, hapupiimatoodete, või, juustude terasse soolamine, pindsoolamine ja soolvees soolamine, soolvesi, selle mikrofloora ning nende mõju toodete kvaliteedile ja ohutusele, soola absorbtsioon ja difusioon toodetesse ning selle mõju toodete kvaliteedile ja ohutusele, soola mõju toodete mikrofloorale ja ohutusele, vähendatud Na-sisaldusega tooted ning sellega kaasnevad mõjud. Priit Elias, PhD

14.00 -14.15   Kohvipaus

14.15-15.15  Pärmseened ja nende negatiivne ning positiivne toime piimale ja piimatoodetele. Pärmseened ja nende levik keskkonnas, pärmseente omadused, nende suhe toiduga ja võimalikud ohud, pärmseened piimatoodetes, nende kasulik ja kahjulik toime ning ohud. Füüsikaliste tegurite mõju piima ja piimatoodete kvaliteedile ning ohutusele. Füüsikalised tegurid (temperatuur, rõhk, ultraheli jt.), nende olemus, allikad, kasutamine piima ja piimatoodete töötlemisel ning nendega kaasnev mõju toodete kvaliteedile ja ohutusele. Priit Elias, PhD

15.15- 16.00   Arutelu, küsimustele vastamine

Infopäevad toimuvad MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäev on sihtrühmale tasuta. Infopäevade sihtrühmaks on toidu tootmise ja töötlemisega ning toidu töötlemisega tegelevad füüsilised isikud ja ettevõtted (v.a kala- ja kalatoodete valdkond).

Info: Liina Sadam tel. 53097945;  liina.sadam@tptak.ee