Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldas veebipõhise infopäeva “Keemilised riskid toidus”, mis toimub  reedel, 4. detsembril kell 13:00-16:30 zoom keskkonnas.

Jaotusmaterjalid

Toidu keemilised ohud | Tõnu Püssa    Lae alla

Akrüülamiid | Sille Vahter    Lae alla

2019 saasteainete kontrollprogrammi raames võetud proovide tulemused |  Kristi Kallip   Lae alla

Päevakava

13:00 – 13:10 Infopäeva algus, ühenduse testimine.

13:10 – 14:40 Keemilised riskid toidus. Materjalide “Toidu keemilised ohud” ja “Taimsete õlidega seotud keemilised ohud” põhjal toidu- ja keskkonnatoksikoloogia professor Tõnu Püssa, Eesti Maaülikool

14:40 – 15:00 Paus

15:00 – 15:45 Akrüülamiid. Ettekanne käsitleb määruse 2017/2158 rakendamist ning siseriiklike aspekte ja rakendusuuringut “Teatud köögiviljade sortide suhkrute sisalduse analüüsimine akrüülamiidi tekkimise potentsiaali hindamiseks nende töötlemisel”. Sille Vahter, Maaeluministeerium.

15:45 – 16:30 Aruande “Veterinaar- ja Toiduameti poolt 2019. aastal saasteainete kontrollprogrammi raames võetud proovide tulemused toidus” analüüs. Kristi Kallip, Veterinaar- ja Toiduamet.

 

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 70 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

Lisainfo: EPKK projektijuht Evi Randpere – 50 97819 või evi@epkk.ee