Eesti Maaülikool kutsub kõiki konverentsile “Terve loom ja tervislik toit”, kus EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadlased tutvustavad viimaseid teadustulemusi ja arutlevad  tulevikusuundade üle. Konverents toimub 2.-3. märtsil  hübriidkonverentsina. Ettekanded on kahe päeva jooksul jälgitavad otseülekandena interneti vahendusel ning soovijatele EMÜ peahoone aulas, kus loengud ettekandmisele tulevad. Virtuaalselt esitletakse ka posterettekandeid ning üheskoos saab välja valida parimad neist. Nagu eelmisel aastal, on ka seekord võimalik läbi veebirakenduse esitada ettekandjale jooksvalt küsimusi.  Konverentsi veebikeskkonnana kasutatakse Worksupi.

Tutvu programmiga ja registreeru siin https://terveloomjatervisliktoit.ee/programm/