Eesti Maaülikool on avaldanud täienduskoolituste ajakava 2022. aasta esimeseks poolaastaks. Planeeritud on järgnevad koolitused, mis toimuvad maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas. Registreerumine avatakse  esmaspäeval 27. detsembril.

 

„Proovide võtmine tootmiskeskkonnast üldhügieeni ja patogeenide seireks“ 21. jaanuar 2022. Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=11982&id_ay_toimumine=18350&systeemi_seaded=3,1,12,1,

„Toiduhügieen ja -ohutus, algaste“ 26. jaanuar 2022. Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7722&id_ay_toimumine=18345&systeemi_seaded=3,1,12,1

„Tootmishügieeni tagamine toidu käitlemisel“ 4. veebruar 2022. Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=12962&id_ay_toimumine=18351&systeemi_seaded=3,1,12,1,

„Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis“ 11. veebruar 2022. Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7963&id_ay_toimumine=18346&systeemi_seaded=3,1,12,1,

„Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste“ 9.-11. märts 2022. Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7965&id_ay_toimumine=18349&systeemi_seaded=3,1,12,1,

„Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel“ 18. märts 2022. Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8662&id_ay_toimumine=18348&systeemi_seaded=3,1,12,1,

„Toidupatogeenide ülekandeteed, kasvu mõjutavad faktorid ning ohu minimeerimise võimalused“ 25. märts 2022. Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=12965&id_ay_toimumine=18354&systeemi_seaded=3,1,12,1,

„Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine“ 1. aprill 2022. Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=9682&id_ay_toimumine=18347&systeemi_seaded=3,1,12,1,

„Toidu säilivusaja määramise põhimõtted ja kestvuskatsete teostamine „ 22. aprill 2022. Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=12964&id_ay_toimumine=18353&systeemi_seaded=3,1,12,1,