Teisel poolaastal toimuvad järgnevad koolitused. Koolitused toimuvad kõik veebi teel. Enamusele koolitustest on registreerumine juba avatud! Puuduoleva info avaldame jooksvalt, kui koolituste päevakavad on täpsustunud ja registreerumine avatud.

Koolitused on sihtrühma kuulujale tasuta. Koolituse sihtrühm on ettevõtete esindajad või füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE), kes tegelevad toidu käitlemisega või sellega seotud valdkondades. Koolitusel osalemine on enamasti ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi.

Muna ja munatoodete ohutus ja kvaliteet (25. august) Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=14345&id_ay_toimumine=20268&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste (28.-30. august) Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7965&id_ay_toimumine=20155&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Teise osapoole audiitorite koolitus (7. september). Info täpsustamisel.

FSSC 22000 toiduohutuse juhtimissüsteem (26. september). Info täpsustamisel.

Taimedest pärit toidu- ja söödamürgid (3. oktoober) Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=14343&id_ay_toimumine=20265&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Toiduhügieen ja -ohutus, algaste (6. oktoober ) Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7722&id_ay_toimumine=20154&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Toidu kestvuskatsed ning tõese säilimisaja määramine (20. oktoober) Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=14246&id_ay_toimumine=20150&systeemi_seaded=3,1,12,1,

IFS Food toiduohutuse juhtimissüsteem (31. oktoober). Info täpsustamisel.

Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine (9. november) Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=9682&id_ay_toimumine=20156&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Tootmishügieeni tagamine toidu käitlemisel (17. november) Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=12962&id_ay_toimumine=20157&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel (1. detsember) Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8662&id_ay_toimumine=20158&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Liha ja lihatoodete hügieen ja ohutus (5. detsember) Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=14248&id_ay_toimumine=20152&systeemi_seaded=3,1,12,1,