Eesti Maaülikool on avaldanud täienduskoolituste ajakava 2024. aastaks. 

Planeeritud on järgnevad koolitused, mis toimuvad veebis. Koolitused on sihtrühma kuulujale tasuta. Koolituse sihtrühm on ettevõtete esindajad või füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE), kes tegelevad toidu käitlemisega või sellega seotud valdkondades. Infopäevad on kõigile tasuta. Koolitusel või infopäeval osalemine on enamasti ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi.  Registreerumine on juba avatud!

 1. Toidupatogeenide ülekandeteed, kasvu mõjutavad faktorid ning ohu minimeerimine (1. märts)
 2. Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel (7. märts)
 3. Toidu kestvuskatsed ning tõese säilimisaja määramine (15. märts)
 4. Toiduhügieen ja -ohutus, algaste (22. märts)
 5. Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine (19. aprill)
 6. Patogeenide algallikate välja­selgitamine toidukäitlemise ettevõtetes (3. mai)
 7. Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis (23. mai)
 8. Infopäev: Tapale suunatavate loomade ja lindude puhtus (14. juuni)
 9. Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste (28.-30. august)
 10. Taimedest pärit sööda- ja toidumürgid (10. september)
 11. Tootmishügieeni tagamine toidu käitlemisel (20. september)
 12. Infopäev: Toiduohutuskultuuri kujundamine ja hindamine toidukäitlemisettevõttes (27. september)
 13. Taimsete toodete mikrobioloogiline ohutus (6. detsember)

Kõik koolitused toimuvad maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas.

Koolituste info on üleval ka Eesti Maaülikooli avatud ülikooli koduleheküljel, aadressil: https://avatudylikool.emu.ee/koolitused/sihtruhmale/piptoit/