Toiduohutuskultuuri all mõistetakse ühiseid jagatud väärtusi, uskumusi ja norme, mis mõjutavad töötajate mõtteviisi ja käitumist toiduohutuse osas läbi kogu organisatsiooni. Toiduohutuskultuuri on kirjeldatud ka nii: see on viis, kuidas toiduettevõtte töötaja väljendab oma suhtumist toiduhügieeni ja ohutusse siis, kui keegi teine pealt ei näe. Ettevõtte toiduohutuskultuuri kujundamine, säilitamine ning sellekohaste tõendite esitamine on sätestatud nõudena  isegi toiduhügieeni määruses (EÜ) nr 852/2004.

Toiduohutuskultuur mõjutab ettevõttepere suhtumist toiduhügieeni, nende valmisolekut avameelselt arutada muresid ja jagada erinevaid arvamusi ning pingutust, mida nad toiduohutusele pühendavad. Positiivne toiduohutuskultuur võib kaitsta tarbijaid toidutekkeliste haiguste eest, aga ka ettevõtte head mainet ning võib aidata ära hoida ettevõtte rahalist kahju.

Sellise toiduohutuskultuuri loomine ja säilitamine toiduettevõttes vajab pidevat tööd ning tähelepanu. Võtmetähendusega on pühendunud eestvedamine, juhtide nähtavus, tõhus suhtlemine, koolitus ja juhendamine, kaasamine ning toidusektori parimate toiduohutustavade järgimine.

Mis on toiduohutuskultuur, kuidas positiivset toiduohutuskultuuri kujundada ja säilitada ning kuidas seda mõõta, selgitatakse hiljuti väljaantud teabematerjalides, mis on avaldatud siin https://toiduteave.ee/valjaanded/toiduhugieen-ja-enesekontroll/

Lisaks teabematerjalidele on Eesti Maaülikooli lektor Katrin Laikoja salvestanud videoloengu, mida saab vaadata siit https://www.youtube.com/watch?v=NfAP5IjuQRA