Munade tootmisel, pakendamisel ja märgistamisel on omad reeglid. Teabematerjal on mõeldud toitu käitlevatele ettevõtetele eesmärgiga anda ülevaade nõuetest, millest erineva linnuliigi munade tootmisel, pakendamisel ja märgistamisel lähtuda tuleb.

Teabematerjali leiate  väljaannete lehelt , trükist küsige Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojast