Valminud on ohtlike kemikaalide käitlemist käsitlev teabematerjal.  Teabematerjal on mõeldud toitu käitlevatele ettevõtetele eesmärgiga tutvustada kemikaalide käitlemise kohustuslikke nõudeid.

Teabematerjali on koostanud Heli Nõmmsalu, MTÜ Balti Keskkonnafoorumi kemikaalide ekspert.

 

Materjalist leiate vastused järgmistele küsimustele:

  • mis on ohtlik kemikaal?
  • millist infot ja kust kemikaalide kohta nende kasutaja leiab ja teadma peab?
  • millised on enim levinud (ohtlikud) kemikaalid, mida toidutöötlemisel kasutatakse?
  • kuidas kemikaale liigitatakse, märgistatakse?
  • miks on oluline kõiki märgistusel toodud elemente kasutamisel silmas pidada?
  • mis on ohutuskaart ja millist infot see sisaldab?
  • mida tuleb silmas pidada kemikaalide hoiustamisel, kasutamisel?
  • kuidas pidada arvestust ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta?
  • kust leida põhjalikumat infot kemikaalide kohta?

Materjali võite ise välja trükkida väljaannete lehelt või küsida trükist Toiduliidust.