Valminud on teabematerjal, milles käsitletakse kõige olulisemaid bakteriaalseid toidupatogeene esitades nende olulisuse põhjused, allikad, ülekandeteed, kasvu mõjutavad tegurid ning võimalikud ohjemeetmed.

Teabematerjali on koostanud Eesti Maaülikooli toiduhügieeni ja rahvatervise professor Mati Roasto.

Materjali võite ise välja trükkida väljaannete lehelt või küsida trükist Eesti Maaülikooli avatud ülikoolist.