Mahepõllumajanduse Koostöökogu korraldab 6.-8. detsembril 2022 kolmepäevase lihaveisekasvatajatele suunatud kvaliteedikavade rakendamist puudutava õppereisi Inglismaale. Tutvutakse kvaliteedikavaga Pasture for Life, kuulatakse Russ Carringtoni loengut kvaliteedikava käivitamisest ja tegevusest, külastatakse erinevaid ettevõtteid (nt Knepp Estate) ja tutvutakse Pipers Farmi poolt rajatud ühisturustusplatvormi tegevusega. Külastatavad ettevõtted asuvad Lõuna-Inglismaal.

Õppereisil osaleja omaosalus on 300 eurot, mis tuleb maksta vähemalt 14 päeva enne reisi toimumist.

Lisainfo: maheteave@gmail.com

Õppereis toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.