Sageli on küsitud täpsemat teavet toiduga kokkupuutuvate plastist materjalide ja esemetega koos nõutavate dokumentide kohta. Millised on vastavusdeklaratsiooni koostamise põhimõtted, kuidas toidukäitleja neid dokumente peaks lugema, mis  peab kindlasti olema välja toodud, millistele määrustele viidatud?

21. märtsil 2023  toimunud veebiseminaril rääkis nendest teemadest detailselt Külli Suurvarik, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik.  Järelevaadatavas loengus selgitab ta, mis on vastavusdeklaratsiooni eesmärk, millistesse turustamisetappidesse peab see jõudma ning millised andmed tuleb vastavusdeklaratsioonil esitada.

Loengu salvestus on avaldatud lehel https://toiduteave.ee/salvestused/. 

Loengu slaidid saate alla laadida SIIT