Privaatsustingimused

Veebilehe toiduteave.ee isikuandmete vastutav töötleja on MTÜ Eesti Toiduainetööstuse Liit, registrikood: 80014737, aadress: Saku 15, Tallinn 11314, telefon: 6 484 978, e-posti aadress: info@toiduliit.ee. 

Veebiküpsiste kasutamine

Veebiküpsised on väikesed tekstifailid, mida meie veebileht palub teie veebilehitsejal säilitada teie arvutis või mobiilses seadmes. Veebileht toiduteave.ee kasutab  küpsiseid, mis võimaldavad teha veebikasutusstatistikat – hinnata veebilehe külastajate arvu ja kasutusmustreid ning tuvastada veebilehele naasvaid külastajaid. Vastutav töötleja ei kogu veebiküpsiste vahendusel isikuandmeid.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

1. „Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ raames korraldatavatele  sündmustele registreerumise korral osaleja nimi, telefoninumber ja e-posti aadress ning ettevõtte nimi ja äriregistrikood.

2. Veebilehel toiduteave.ee teavituste saamiseks registreerumise korral nimi ja e-posti aadress.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?

1. Korraldatavale sündmusele registreerumise korral kasutatakse isikuandmeid  selle sündmuse kohta info saatmiseks registreerunule ning sündmuste korraldamisega seotud küsimuste lahendamiseks (klienditugi).

2. Teavituste saamiseks registreerumise korral kasutatakse isikuandmeid teavituste saatmiseks veebilehel toiduteave.ee avaldatud teabe kohta või muu toidu tootmise, töötlemise ja ohutusega seotud teabe kohta, mis on avaldatud teistel temaatilistel veebilehtedel (nt Maaeluministeeriumi, Põllumajandus- ja Toiduameti, Euroopa Komisjoni, Euroopa Toiduohutuseameti, Eesti Maaülikooli, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja) ja võib registreerunule huvi pakkuda.

3. Veebilehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebikasutusstatistika tegemiseks.

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Sündmustel osalenute isikuandmed oleme kohustatud edastama Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile, kuna sündmusi viiakse läbi “Eesti maaelu arengukava 2014–2020” meetme „Teadmussiire ja teavitus“ tegevuse “Pikaajalised programmid” raames ning seda rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD). Samuti edastame sündmusel osalemiseks registreerunu andmed sündmuse korraldajale, kes on märgitud veebilehel toiduteave.ee vastava sündmuse juures.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse www.zone.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. 

Juurdepääs isikuandmetele on Eesti Toiduainetööstuse Liidu töötajatel ja lepingulistel partneritel (volitatud töötlejatel), kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebilehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi ja sisulisi küsimusi, osutada klienditoe teenust seoses toimuvate sündmustega ja edastada teavitusi.

Volitatud töötlejate juurdepääs isikuandmetele toimub vastutava töötlejaga sõlmitud lepingu alusel.  Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Veebileht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda klinditoe vahendusel e-posti info@toiduteave.ee kaudu.

Säilitamine

Sündmustele registreerumise käigus kogutud isikuandmeid säilitatakse, kuni pikaajalise programmi lõppemiseni, mille raames sündmused on läbi viidud.  

Teavituste saamiseks registreerumisel kogutud isikuandmeid säilitatakse kuni veebilehe toiduteave.ee sulgemiseni. 

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti  info@toiduteave.ee teel. Kui kasutaja ei soovi teateid toiduteave.ee lehelt saab nendest loobuda ka valides vastava viite e-kirja jaluses. 

 Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel e-posti info@toiduteave.ee kaudu. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).