Põllumajandus- ja Toiduamet on avaldanud sööda- ja toiduettevõtetele juhendi, kus selgitatakse millised nõuded kohalduvad putukate kasvatamisele, putukatest toodete valmistamisele ning nende turustamisele. Juhendis kirjeldatakse nõudeid putukate tehistingimustes kasvatamisele toiduks ja söödaks ning putukatest toodete tootmisele ja turustamisele.

Juhendist leiab muu hulgas vastuse järgmistele küsimustele:

  • Milliseid putukaliike võib kasutada?
  • Mida võib putukatele sööta?
  • Kuidas saab putukaid surmata?
  • Millised nõudeid tuleb järgida putukate kasvatamisel?
  • Kuidas tooted tuleb märgistada?
  • Milliseid analüüse võiks toodetele teha?
  • Kust ja kuidas võib putukaid importida?

Ettevõtted, kes kasvatavad (sh surmavad) putukaid toiduks ja söödaks, peavad oma tegevusest Põllumajandus- ja Toiduametit teavitama.

Putukate juhendi leiab Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehelt järgmiste teemade alt:

  1. Toit: https://pta.agri.ee/ettevotjale-tootjale-ja-turustajale/toidu-tootmine#juhendid
  2. Sööt: https://pta.agri.ee/ettevotjale-tootjale-ja-turustajale/loomakasvatus/sooda-tootmine-ja-muuk#putukasda-kitlemi
  3. Uuendtoit: https://pta.agri.ee/uued-toidud-ehk-uuendtoit#putukad

Juhendi koostas Põllumajandus- ja Toiduamet koostöös Maaeluministeeriumi, Putukatööstuse Liidu ning Tartu Ülikooli entomoloogia spetsialisti Sille Holmiga.

Allikas: Põllumajandus- ja Toiduameti pressiteade