Toiduhügieeni õppevideod

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ning Põllumajandus- ja Toiduameti koostöös on valminud on 4 õppevideot toiduhügieeni tagamise põhitõdedest. Õppevideo sihtrühm on eelkõige toidu väike- ja mikrokäitlejad ning need käitlejad, kes valmistavad toitu müügiks oma elukohas. Samuti on need abiks aeg-ajalt kohvikutepäevadel või kohalikel laatadel omavalmistatud toitu müüa soovijatele.

Toiduhügieeni põhireeglite õppevideod  ja kõik teised meie pool väljaantud videod leiad Toiduteave youtube kanalist.

Toiduhügieeni reeglid. Toidu kuumutamine, jahutamine, taaskuumutamine.  Käsitletakse toidu termilist töötlemist toidu ohutuse seisukohalt.

Toiduhügieeni reeglid. Ristsaastumise vältimine – töötaja hügieen ja tooraine liikumine. Selgitatakse, millised on toidu käitleja isikliku hügieeni nõuded ning kuidas käidelda toorainet, et ristsaastumine oleks välditud.

Toiduhügieeni reeglid. Ristsaastumise vältimine – töövahendid, tooraine ja valmistoidu käitlemine. Selgitatakse, miks on ristsaastumise vältimiseks oluline täita hügieeninõudeid, hoida ja käidelda eraldi toorainet ja valmistoitu ning kasutada puhtaid töövahendeid.

Toiduhügieeni reeglid. Toidu müük ja pakkumine ajutises või teisaldatavas käitlemiskohas. Näidatakse, kuidas on võimalik täita toiduhügieeni reegleid ja tagada toidu ohutus ajutises müügikohas.