Akrüülamiidi määruse juhenddokument

Maaeluministeerium koostas Eesti riigisisese juhenddokumendi, kus on toodud juhised akrüülamiidi määruse (EL) 2017/2158 rakendamiseks. Selgitatud on määrusega hõlmatud tootegruppe ja tooteid, võrdlusväärtuste ja riskivähendusmeetmete rakendamist ning proovide võtmist ja analüüsimist. Lisatud on värvikaartide näidised friikartulite akrüülamiidi sisalduse hindamiseks. Defineeritud on mõiste “kohalik jaekaubandusettevõte”. Lisatud kohalikke tooteid, mida ei ole välja toodud Euroopa Komisjoni juhenddokumendis.

Riigisisese juhenddokumendi leiate meie veebilehe saasteainete rubriigist https://toiduteave.ee/toiduohutus/keemiline-ohutus/saasteained/ ning Maaeluministeeriumi veebilehelt https://www.agri.ee/et/akruulamiid 

Toidu keemilised ohud

Eesti Maaülikooli toidu- ja keskkonna toksikoloogia professor Tõnu Püssa sulest on ilmunud 20 leheküljeline ülevaatlik teabematerjal toidu keemilistest ohtudest. Käsitletakse probleemseid saasteaineid toidutootmises (nt mükotoksiinid, elavhõbe, plii, PAH-d, veterinaarravimite jäägid), nende esinemise sagedust ja põhjuseid Eestis, nendega seotud ohtusid, riske ja riskivähendusmeetmeid.

Teabematerjali leiate väljaannete lehelt, keemilise ohutuse rubriigist.  Trükist võite küsida EMÜ avatud ülikoolist.