Toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevate ELi õigusnormide läbivaatamine

20. mail 2020. a avaldas Euroopa Komisjon teatise strateegia „Talust taldrikule“ kohta, milles ta kohustub läbi vaatama toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevad ELi õigusaktid. Täpsemalt on selle eesmärk parandada toiduohutust ja rahvatervist (eelkõige vähendada ohtlike kemikaalide kasutamist), toetada uuenduslike ja kestlike pakendilahenduste kasutamist keskkonnasõbralike, korduskasutatavate ja ringlussevõetavate materjalide abil ning aidata kaasa toidujäätmete vähendamisele.

5. oktoobril käesoleval aastal kuulutati välja avalik konsultatsioon, et koguda kodanike ja sidusrühmade arvamusi, mida saaks kasutada õigusnormide muutmise mõju hindamisel. Avalik konsultatsioon on avatud kõigile huvitatud isikutele.

Küsimustiku kodanikele suunatud osa ei eelda teadmisi toiduga kokkupuutuvatest materjalidest või nende alastest õigusaktidest. Küsimustele on oodatud vastama kõik inimesed, kes ostavad toitu toidupakendis, ning kasutavad köögi- ja lauanõusid, näiteks taldrikuid, söögiriistu, tasse ja klaase, panne, säilitusmahuteid, fooliumi- ja kilepakendeid, aga ka külmikuid ja salvrätte, mis võivad toiduga eeldatavasti kokku puutuda.

Sidusrühmadele suunatud küsimused on mõeldud ettevõtjatele, tarbijaorganisatsioonidele, teadusasutustele ning erinevatele  asutustele ja organisatsioonidele. Sihtrühma kuuluvad tootjad, importijad, turustajad ja muud ettevõtjad, tarbija- ja toidutööstuse ühendused, vastavushindamisasutused, valitsusvälised organisatsioonid ning liikmesriikide ametiasutused. Nende puhul eeldataks mõningaid teadmisi toiduga kokkupuutuvatest materjalidest ja nendega seotud õigusaktidest.

Euroopa Komisjon palub arvamuste saamiseks kõigil huvitatud isikutel vastata avaliku konsultatsiooni käigus küsimustikule. Küsimustikule saab vastata kuni 11. jaanuarini 2023 alltoodud lingil.

Link avalikule konsultatsioonile: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12497-Revision-of-EU-rules-on-food-contact-materials/public-consultation_et

Lisainfo: Külli Suurvarik, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik, e-post: kylli.suurvarik@agri.ee, telefon: 625 6570

Veel on võimalik avaldada arvamust toidu märgistamise teemal

Veel kestab Euroopa Komisjoni avalik konsultatsioon veebipõhise küsimustiku kujul, milles käsitletakse toidu märgistamise valdkonna uusi algatusi.

Avaliku konsultatsiooni teemad hõlmavad pakendi esikülje toitumisalase teabe märgistust (ingl FOP), toitainelisi põhijooni, päritolu märgistust, alkohoolsete jookide märgistust ja toidu säilimisaja märkimist.

Konsultatsioonist on oodatud osa võtma nii organisatsioonid, ettevõtted kui ka üksikisikud. Tagasisidet on võimalik anda kuni 07.03.2022. Küsimustik on kättesaadav kõigis ELi ametlikes keeltes, kuid vastuseid oodatakse eelistatult inglise keeles.

Täpsem info ja link veebiküsimustikule on avaldatud Euroopa Komisjoni veebilehel https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12749-Food-labelling-revision-of-rules-on-information-provided-to-consumers/public-consultation_et

Võite vastata kõigile küsimustele või ainult küsimustele teid huvitavas valdkonnas. Küsimused on jagatud valdkondadeks järgnevalt:

1. FOP ja toitainelised põhijooned- küsimused 1-5
2. Alkohoolsete jookide märgistamine (koostisosade loetelu ja toitumisalane teave)- küsimused 6-9
3. Säilimisaja märkimine- küsimused 10-14
4. Päritolu märgistamine- küsimused 15-20

Avaliku konsultatsiooniga kogutakse tõendeid, mida kasutatakse toidualase teabe esitamise määruse läbivaatamise mõju hindamisel. Teie arvamus loeb! Esitage oma arvamus ja vastake veebipõhisele küsimustikule.