Uus teabeleht – Shiga toksiini tootev Escherichia coli toidupatogeenina

Eesti Maaülikooli professor Mati Roastol on valminud uus teabeleht, kuhu on koondatud olulised andmed Shiga toksiini tootva Escherichia coli (STEC) leidumise, kasvu mõjutavate tegurite ja hävitamise kohta. Seoses võimega põhjustada inimestel raskekujulisi infektsioone peetakse Shiga toksiine tootvat E. coli  kõige olulisemaks E. coli patotüübiks. STEC bakterite poolt toodetavad Shiga toksiinid ei teki toidus, vaid inimese organismis. Sageli on haigus toidutekkeline, ligi pooled STEC haigusjuhtumitest on põhjustatud saastunud toidu tarbimisest.

RISKIDE VÄHENDAMISEKS on oluline:
tapaloomade puhtuse tagamine ning algtöötlemisel fekaalse saaste lihale (nt rümba pinnale) sattumise vältimine;
heade hügieeni- ja tootmistavade rakendamine ning toidu ristsaastumise vältimine;
sanitatsiooni (pesu ja deso) efektiivsuse tagamine ja selle nõuetekohasuse perioodiline tõendamine;
köögi- ja puuviljade ning salati toormaterjali hoolikas pesemine puhta voolava joogiveega;
joogivee puhtuse tagamine, joogivees ei tohi esineda E. coli ja coli-laadseid baktereid;
toidu kuumutamine 70 °C sisetemperatuuri juures vähemalt kaks minutit.

Loe täpsemalt elektroonilisest teabelehest, mille saab alla laadida siit https://toiduteave.ee/valjaanded/bioloogiline-ohutus/