Seakatku ohjamise videod

Seakatku ohjamise videod

Avaldatud on esimesed toiduohutuse teadmussiirde programmi raames valminud videod.

Metsas leviva seakatku ohjeldamiseks on kõige olulisem takistada nakkuse edasist levikut looduses. Mida teha, et jahimees ise ei muutuks nakkuse edasikandjaks? Valminud video tutvustab eesti ja vene keeles bioohutuse nõudeid ja parimaid praktikaid, mida täita, et takistada seakatku nakkuse levikut pärast küttimist.

Sigade Aafrika katk on väga nakkav ning ägedalt kulgev kodusigade ja metssigade viirushaigus, mida iseloomustab palavik, verejooksud, põletikulised muutused elundites ja suur suremus (kuni 100% loomadest). Inimestele sigade Aafrika katk ega ka klassikaline katk ohtu ei kujuta. Seakatk ohustab vaid kodusigu ja metssigu. Küll aga võivad inimesed olla nakkuse edasikandjaks.

Videoteni jõuate lehe https://toiduteave.ee/valjaanded/bioloogiline-ohutus/ vahendusel.