Infopäev 21.-22.03.2022 praktikaga: Joogivee proovivõtjate väljaõpe

21.-22.03.2022 Zoom veebikeskkonnas ja Tallinnas 

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Läbiviija: OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Infopäev on suunatud  toidu valdkonnaga seotud ja joogivee proovivõtjaks atesteerimisest huvitatud isikutele.

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse läbiviidava infopäeva eesmärgiks on osalejad ette valmistada joogiveest proovi võtjate atesteerimiseks. Infopäev koosneb kahest osas, mis toimuvad kahel järjestikkusel päeval – esimesel päeval loengud veebikeskkonnas ja teisel päeval proovivõtu praktiline õppus Tallinnas OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus ruumides, aadressil Marja 4d.

Atesteerimine ei ole infopäeva osa, kuid praktilise õppuse järel saab kohe teostada ka atesteerimise praktilise osa.

Osalejate piirarv on täis. Korraldame samasuguse infopäeva ka 5.-6. oktoobril. Osalemise soovi korral kirjutage kairi.ringo@toiduteave.ee

Covid 19 olukord: Kuna toimub ka kontaktõpe, siis lähtume tegevuse toimumise ajal kehtivatest riiklikest reeglitest. Praegu kehtivate reeglite kohaselt tuleb Keskkonnauuringute keskuse ruumides kanda maski.

Jaotusmaterjalid

Veeproovivõtmise ja proovivõtja vastutusega seotud õigusaktidest tulenevad nõuded. Laadi alla 

Joogivee proovide võtmine. Laadi alla

Põllumajandus- ja Toiduameti info ning juhendi „Toidu käitlemisel kasutatav vesi“ leiate siit

Päevakava

21.03.2022 (veebikoolitus, Zoom keskkonnas)

9:00 – 9:20 Sissejuhatus
9:20 – 10:30

Veeproovivõtmise ja proovivõtja vastutusega seotud õigusaktidest tulenevad nõuded.

Karin Pachel, TalTech

10:30 – 12:00

Joogivee kvaliteedi kontrollinõuded. Joogivee kvaliteedinäitajad ja tavapärased kvaliteediprobleemid. Joogivee proovivõtt ning kohapealsed mõõtmised. Proovide transport, käitlemine ja säilitamine.

Urmas Muinasmaa, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ

12:00 – 13:00 Paus
13:00 – 14:30

Joogivee tootmine pinnaveest ja põhjaveest.

Kristiina Soovik, AS Tallinna Vesi

22.03.2022 Marja 4d, Tallinn (Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ)

13:00 – 13:45 Praktiline õppus – joogivee proovivõtt tarbija kraanist.

Allan Allas, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ

Laadi alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on osalejale tasuta.

Lisainfo: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428