Infopäev 25.11.2022 veebis: Toiduohutuse nõuded valdkonnas alustajatele

Toiduohutuse tagamise nõuded valdkonnas alustajatele, väikekäitlejale

25.11.2022 veebis, Zoom-keskkonnas

Korraldaja: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 

Jaotusmaterjalid

Päevakava

10.00 – 10.45 Põllumajandus- ja Toiduameti tegevused – järelevalve ja nõustamine. Mille vastu kõige enam eksitakse ja kuidas vigu vältida? Hea hügieenitava, kui abimaterjal nõuete täitmisel

Triinu Allika, Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist

10.45 – 11.15 Enesekontrolliplaani koostamine ja järgimine ning hügieeninõuete täitmine väiketootja näitel

Mirjam Pikkmets, Talumeiereide Liidu juht

11.15 – 12.15 Ühistegevuse valdkonnad väikeettevõtluse edendamiseks

Kaie Laaneväli-Vinokurov, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja tarneahela nõunik

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud.