Mis on mis? Toidu nimetused.

Trükisena on valminud 3 teabelehte, mille eesmärk on toetada märgistamise määruse rakendamist. Toidukäitleja peab toidule nimetuse andmisel lähtuma määruses 1169/2011 toodud toidualase teabe esitamise nõuetest, mille kohaselt tuleb toidu nimetusena kasutada selle seaduslikku, üldtuntud või kirjeldavat nimetust. Teabelehes selgitatakse toidugruppide kaupa kas ja millised nimetused on õigusaktiga kehtestatud ning milliseid võib pidada üldtuntud nimetusteks ja milliste toodete puhul neid kasutatakse.

Meie veebilehelt märgistamise väljaannete rubriigist leiab 3 teabelehte:

“Toidu nimetused. Mis on mis? Piim ja piimatooted”

“Toidu nimetused. Mis on mis? Piimatooted”

“Toidu nimetused. Mis on mis? Mahlatooted”