Avatud on registreerimine täienduskoolitustele

Avatud on registreerimine täienduskoolitustele

hügieenikoolitusEesti Maaülikool korraldab 2017. aasta teisel poolel kümme toiduhügieeni ja enesekontrolli käsitlevat täienduskoolitust. Registreerimine koolitustele on avatud.

Koolitused algavad augusti lõpus tootmishügieeni ja sanitatsiooni korralduse koolitusega (28.08).

Väikeettevõtetele ja eraelamus toidu valmistajatele mõeldud toiduhügieeni ja enesekontrolli koolitusi viiakse läbi kahel korral, 29. augustil  ning 17. novembril.

Toiduhügieeni ja -ohutuse algastme koolitus toimub 6. oktoobril, põhjalik kolmepäevane keskastme koolitus aga 20.-22. septembril. Enesekontrollisüsteemi loomist ja auditeerimist käsitletakse üksikasjalikumalt kahepäevasel koolitusel, mis toimub 26.-27. oktoobril. Lisaks toimub kaks allergeeniohjet käsitlevat koolitust (8.09 ja 8.12) ning toidu säilitamisnõuete määramist selgitav koolitus 29. septembril.

Täienduskoolitused on sihtrühma kuuluvatele ettevõtetele tasuta (kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud). Sihtrühmaks on toidu tootmise ja töötlemisega ning toidu töötlemisega tegelevad ettevõtted (v.a kala- ja kalatoodete valdkond).

Täpsema info pakutavate koolituste sisu ja läbiviijate kohta leiate koolituste rubriigist. Registreerimine täienduskoolitustele toimub Eesti Maaülikooli avatud ülikooli kaudu. Täpne registreerimise link on toodud iga koolituse juures.