Soovitused 30% äädikhappe vastutustundlikuks turustamiseks

Soovitused 30% äädikhappe vastutustundlikuks turustamiseks

 

 

 

Maaeluministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Veterinaar-ja Toiduameti ning Terviseameti koostööna on valminud hea tava juhend 30% äädikhappe vastutustundlikuks turustamiseks.  Selleks, et vähendada toidu valmistamiseks mõeldud 30% äädikhappe kasutamisega seotud terviseriske, on eesmärgipärane järgida mõningaid soovitusi. Juhend käsitleb toote märgistamise ja müügiks pakkumisega seotud aspekte.

Soovitused on koostatud äädikatootjatele ja jaekaubandusega tegelevatele ettevõtjatele ning on leitav Maaeluministeeriumi veebilehel.