Jõustub titaandioksiidi (E 171) kasutamise keeld

18. jaanuaril 2022 avaldati Euroopa Liidu Teatajas Komisjoni määrus 2022/63, millega muudetakse toidu lisaainete määrust 1333/2008. Määrus 2022/63 jõustub 7. veebruaril 2022.

Muudatusega keelatakse titaandioksiidi (E 171) kasutamine toidu lisaainena, samuti ei tohi seda toiduvärvina tarbijatele müüa.

Muudatusega kohanemiseks on üleminekuaeg. Kuni 7. augustini 2022 võib titaandioksiidi kasutada senikehtinud eeskirjade kohaselt. Pärast 7. augustit 2022 võib varem valmistatud toitu turustada kuni säilimisaja lõpuni.

Muudatusest lähemalt:

  • titaandioksiidi (E 171) juurde lubatud toiduvärvide loetelus (määruse 1333/2008 II lisa B osa 1. (tabel) „Toiduvärvid“) lisatakse märkus „Titaandioksiidi ei ole lubatud kasutada D ja E osas loetletud toidugruppides. Aine on loetelus B1, sest seda kasutatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/35/EÜ ravimites“;
  • titaandioksiid (E 171) jäetakse välja:

o vajalikus koguses (quantum satis) kasutada lubatud toiduvärvide loetelust (määruse 1333/2008 II lisa C osa punkt 2);

o toidugrupist 04.2.4.1 (määruse 1333/2008 II lisa E osa), kus seda ainet on lubatud kasutada vajalikus koguses merevetikapõhistes kalamarjaasendajates;

o toidugrupist 09.2 „Töödeldud kala ja kalatooted, sh molluskid ja vähilaadsed“ (määruse 1333/2008 II lisa E osa), kus seda ainet on lubatud kasutada vajalikus koguses kala- ja vähilaadsete pasteedis, eelnevalt kuumtöödeldud vähilaadsetes ja suitsutatud kalas;

o lisaainete kandjaid käsitleva tabeli (määruse 1333/2008 III lisa 1. osa) titaandioksiidi kandajana lubatud kaaliumsilikaadi (E 555) kandest.

  • titaandioksiid (E 171) lisatakse nende toiduvärvide loetelusse, mida ei tohi otse tarbijale müüa (määruse 1333/2008 II A osa punkt 5).

Lisateave titaandioksiidi kasutamise kohta söödas.
Titaandioksiidi (E 171) kasutatakse söödalisandina eesmärgiga anda söödale värvus või taastada see.

25. novembril 2021 avaldati Euroopa Liidu Teatajas Komisjoni määrus 2021/2090, millega keelatakse titaandioksiidi kasutamine kõikide loomaliikide söödas lisandina. Titaandioksiid söödalisandina ja seda sisaldavate sööda eelsegude olemasolevad varud tuleb kõrvaldada turult hiljemalt 20. märtsiks 2022. Söödamaterjalid ja segasööt, sh lemmikloomatoit, milles on kasutatud lisandina titaandioksiidi, tuleb kõrvaldada turult hiljemalt 20. juuniks 2022.

Titaandioksiidi (E 171) toidus kasutamise keelamine

Titaandioksiidi (E 171) toidus kasutamine keelatakse järgmisel aastal. Juhime tähelepanu, et pärast keelu jõustumist kehtib 6 kuud üleminekuaega,  mille jooksul võib E 171 veel kasutada. Keelu jõustumine ja üleminekuperioodi alguskuupäev sõltuvad vastava määruse avaldamise kuupäevast, mis ei ole veel teada.

Titaandioksiidi (E 171) toidus kasutamise keelamise eelnõu sai EL liikmesriikidelt alalises komitees heakskiidu 28. septembril 2021 a. Eelnõu peab veel heaks kiitma ka Nõukogu ja Euroopa Parlament. Seejärel avaldatakse määrus Euroopa Liidu teatajas.  Eeldatavalt võiks E 171 keelamise määruse avaldamise aeg olla jaanuaris 2022. Määrus jõustub 20. päeval pärast avaldamist. Pärast jõustumist rakendub üleminekuaeg 6 kuud, mille jooksul võib E 171 veel kasutada. Enne üleminekuaja lõppu toodetud toitu võib müüa selle realiseerimisaja lõpuni.

Titaandioksiid (E 171) on valge toiduvärv, mida võib kasutada vastavalt tehnoloogilisele vajadusele toidus valge värvuse saavutamiseks. 2016. a lisaainete kasutusandmete kohaselt lisatakse E 171 joogivalgendajatesse, jäätistesse, kondiitritoodetesse, maiustustesse, närimiskummidesse, valikpagaritoodetesse, suppidesse, kastmetesse, salatitesse ja soolastesse võileivamääretesse, maitsestatud jookidesse, töödeldud pähklitesse ja toidulisanditesse.

EFSA avaldas 6. mail 2021 a. uue ohutushinnangu titaandioksiidi kohta. Kogu saadaolevat teaduslikku informatsiooni arvestades järeldasid EFSA teadlased, et titaandioksiidi kasutust toidu lisaainena ei saa pidada ohutuks, kuna toidu koostises sisalduvate titaandioksiidiosakeste söömisel ei olnud võimalik välistada genotoksilisust.