Veebiseminar 25. oktoobril “Ringlussevõetud plasti uued nõuded”

10. oktoobril jõustus Euroopa Liidu määrus nr 2022/1616 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud ringlussevõetud plasti kohta. Uue määrusega kehtestatakse nõuded ringlussevõetud plasti sisaldavate toiduga kokkupuutuvate materjalide ja esemete ohutuse tagamiseks ning tunnistatakse kehtetuks seni seda valdkonda reguleerinud määrus (EÜ) nr 282/2008.

Uue määrusega reguleeritakse plasti ringlussevõtutehnoloogiate ja -protsesside lubamist, loaga seotud kohustusi, kontrollimiseks vajaliku teabe registreerimist ELi registris, ringlussevõetud plasti kasutamist, nõuetele vastavuse tõendamist (sh vastavusdeklaratsioonid) ja ametliku kontrolli meetmeid. Nõuded kehtivad nii ELis valmistatud kui imporditud ringlussevõetud plasti kohta. Määruse üleminekusätted reguleerivad määruse 282/2008 alusel esitatud ringlussevõtuprotsesside loataotluste menetlemist ja lõpetamist, määruse nõuetele mittevastava ringlussevõetud plasti turustamist ning ringlussevõetud plasti sisaldava toidupakendi kasutamist toidukäitlejate poolt.

25. oktoobril  toimus veebiseminar, kus Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik Külli Suurvarik rääkis uue määrusega seonduvast. 

Seminaril tutvustati määruses kasutatavaid termineid, ringlussevõetud plasti turulelaskmise tingimusi, vastavusdeklaratsioone, ELi registris esitatavaid andmeid ja ka nõuetele ülemineku sätteid.

Seminari salvestus on avaldatud lehel https://toiduteave.ee/salvestused/

Lisainfo teema kohta saab ka Euroopa Komisjoni lehelt SIIT