BRC Food Safety nõuetele vastav toiduohutuse juhtimissüsteem

02.05.23  Zoom veebikeskkonnas

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Läbiviija: Osaühing TJO Konsultatsioonid

Koolitaja: Tauno-Jussi Onoper,  TJO Konsultatsioonid OÜ juhatuse esimees

 

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele selge ja praktiline ülevaade, mida tuleb teha BRC Food Safety nõuetele vastava toiduohutuse juhtimissüsteemi väljaarendamiseks oma organisatsioonis. Koolituse tulemusena on osalejatel ülevaade BRC Food Safety standardi muutunud nõuetest.

Koolitus on mõeldud toidu käitlemisega tegelevate ettevõtete kvaliteedijuhtidele ning teistele sarnast rolli täitvatele toidukäitlemisettevõtte töötajatele.

Sihtrühm ja tasu

Täienduskoolitused on tasuta sihtrühma kuulujale, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi (loe täpsemalt altpoolt).

Täienduskoolituse puhul toetatakse (sihtrühma kuuluvad) põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega,  seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.

Kohtade arv on piiratud (20 kohta).  Registreerudes võtab osaleja vastutuse osaleda koolitusel täies mahus. Korraldaja jätab endale õiguse vajadusel piirata ühest ettevõttest tulevate osalejate arvu.

Päevakava

9.30 – 11.00       Sissejuhatus

Ülevaade toiduohutuse juhtimissüsteemide sertifitseerimisest

Ülevaade BRC Food Safety standardi uuenenud nõuetest (9. versiooni uuendustest)

Tippjuhtkonna pühendumus

11.00 – 11.15     Sirutuspaus

11.15 – 12.45     Ülevaade BRC Food Safety standardi uuenenud nõuetest (jätkub)

Toiduohutusplaan

Toiduohutuse ja kvaliteedijuhtimissüsteem

12.45 – 13.15     Lõunapaus

13.15 – 14.45     Ülevaade BRC Food Safety standardi uuenenud nõuetest (jätkub)

Tootmisasukoha standardid

Tooteohje

Protsessiohje

14.45 – 15.00     Sirutuspaus

15.00 – 16.30     Ülevaade BRC Food Safety standardi uuenenud nõuetest (jätkub)

Personaliga seonduvad nõuded

Kõrge riskiastmega, suure hoolsusega ja ümbritseva kõrge hoolsusega alad tootmispiirkonnad

Nõuded vahendatavatele toodetele

Standardi rakendamise sammud

BRC auditite eripärad

Koolituse kokkuvõte

Koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi. Abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 250 eurot.

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Täienduskoolitused on tasuta sihtrühma kuulujale, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust VTA kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

Kui osaleja ettevõttel ei ole piisavalt VTA vaba jääki, siis on osalemise eest antav toetus riigiabi ning sellisel juhul tuleb ettevõttel esitada enne tegevuse toimumist riigiabi taotlus (vormi saab korraldajalt).
Keskmise suurusega ettevõtja korral toetatakse koolitusel osalemist 60%, mikro-ja väikeettevõtja korral 70% ning suurettevõtja korral 50% ulatuses osaleja kohta. Puudujääv osa tuleb osalejal/ettevõttel endal tasuda.

 

Lisainfo: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428