Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus

12.06.24  Tallinnas, Väike-Paala 1

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Läbiviija: Osaühing TJO Konsultatsioonid

Koolitaja: Ain Reinbusch, OÜ TJO Konsultatsioonid konsultant

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele  praktilisi teadmisi siseauditite tulemuslikkuse suurendamiseks.

Koolitus on suunatud toiduettevõtete töötajatele, kes on eelnevalt läbinud juhtimissüsteemi siseaudiitorite koolituse ja soovivad sel teemal oma teadmisi täiendada ning tulemuslikkust suurendada.

Sihtrühm ja tasu

Täienduskoolitused on tasuta sihtrühma kuulujale, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi (loe täpsemalt altpoolt).

Täienduskoolituse puhul toetatakse (sihtrühma kuuluvad) põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega,  seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.

Kohtade arv on piiratud (20 kohta).  Registreerudes võtab osaleja vastutuse osaleda koolitusel täies mahus. Korraldaja jätab endale õiguse vajadusel piirata ühest ettevõttest tulevate osalejate arvu.

Registreerimine SIIN LINGIL

Päevakava

9.30 – 10.00     Sissejuhatus

10.00 – 11.00   Tulemusliku siseauditi kavandamine

Auditi planeerimine

Meeskonnad ja ülesannete jaotamine

Auditi ettevalmistamise tehnikad

Efektiivne töö dokumentidega

Arutelu

11.00 – 11.15   Sirutuspaus

11.15 – 12.45   Tulemusliku siseauditi läbiviimine

Kuidas otsida ja leida olulist ning sisulist auditi läbiviimise käigus

Auditi läbiviimisel tehtavate tüüpvigade vältimine

Erinevate tehnikate rakendamine

Arutelu

12.45 – 13.15   Lõuna

13.15 – 14.45   Tulemusliku siseauditi läbiviimine (jätkub)

Tulemuslik ajakasutus auditi läbiviimisel

Eesmärkide ja ülesannete püstitamine, neile vastavate tegevuskavade koostamine

Raiskamiste märkamine, intellektuaalsete kadude vältimine

Arutelu

14.45 – 15.00   Sirutuspaus

15.00 – 16.00   Auditi tulemuslik kokkuvõtmine

Auditi leidude sõnastamine

Kuidas muuta aruanded sisukaks ja lihtsasti loetavaks

Arutelu

16.15 – 16.30   Koolituse kokkuvõte

 

Koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi. Abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 270 eurot.

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Täienduskoolitused on tasuta sihtrühma kuulujale, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust VTA kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

Kui osaleja ettevõttel ei ole piisavalt VTA vaba jääki, siis on osalemise eest antav toetus riigiabi ning sellisel juhul tuleb ettevõttel esitada enne tegevuse toimumist riigiabi taotlus (vormi saab korraldajalt).
Keskmise suurusega ettevõtja korral toetatakse koolitusel osalemist 60%, mikro-ja väikeettevõtja korral 70% ning suurettevõtja korral 50% ulatuses osaleja kohta. Puudujääv osa tuleb osalejal/ettevõttel endal tasuda.

 

Lisainfo: Liina Laineveer, Eesti Toiduainetööstuse Liit, Tel. +372 6 484 978, liina.laineveer@toiduliit.ee