15.12.23 Maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton (BBB) keskkonnas.

Korraldaja: Eesti Maaülikool

Õpiväljundid: Koolitusel osaleja on tutvunud erinevate toidutööstuse taimsete ja loomsete tootmisjääkide ja kõrvalsaaduste liikidega ning on saanud ülevaate, millised on tootmisjääkide väärindamise võimalused ja selleks kasutatavad tehnoloogiad.

Sisu ja ajakava

Käsitletavad teemad:

Marjade ja puuviljade töötlemise kõrvalsaadused ja nende väärindamine. Reelika Rätsep

Teravilja ja õliseemnete (tootmis)jääkide väärindamine. Katrin Jõgi

Loomsed kõrvalsaadused ja nende liigitamine, väärindamine ja võimalikud tehnoloogiad. Kristi Kerner

Piimatoodete tööstuse kõrvalsaadused ja nende väärindamine. Ivi Jõudu

 Ajakava:

09.00 – 10.05 õppetöö (Kristi)
10.05 – 10.15 paus
10.15 – 11.20 õppetöö (Ivi)
11.20 – 11.30 paus
11.30 – 12.40 õppetöö (Katrin)
12.40 – 13.05 lõunapaus
13.05 – 14.15 õppetöö (Reelika)

Õppejõud: 

IVI JÕUDU Eesti Maaülikooli toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia professor, PhD

KRISTI KERNER mag (tehn), Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetooli lihatehnoloogia õpetaja

REELIKA RÄTSEP  PhD, Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toidu- ja kõrvalsaaduste väärindamise tehnoloogiate ERA õppetooli (Valortech) jätkusuutliku toidutootmise teadur ja põllumajandus- ja keskkonnainstituudi aianduse õppetooli Polli aiandusuuringute keskuse teadur

KATRIN JÕGI mag, Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toidu- ja kõrvalsaaduste väärindamise tehnoloogiate ERA õppetooli (Valortech) doktorant ja jätkusuutlikkuse juht ettevõttes Fibenol OÜ.

Sihtrühm ja registreerimine:

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Täienduskoolitus on sihtrühma kuulujale tasuta.

Koolituse sihtrühm on:
– põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
– põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
– toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
– põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
– isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
– põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

Registreerumine ja lisateave Eesti Maaülikooli lehel