16.03.23  Zoom veebikeskkonnas

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Läbiviija: Osaühing TJO Konsultatsioonid

Koolitaja: Urmas Ruubel, OÜ TJO Konsultatsioonid konsultant

 

Koolituse eesmärgiks on:

  • anda osalejatele praktilisi ja igapäevaseks tööks vajalikke teadmisi ning oskusi oma rolli veelgi paremaks täitmiseks;
  • anda edasi erinevate organisatsioonide kogemusi kaasaegsete juhtimismeetodite rakendamisest;
  • võimaldada diskussiooni ja rühmatööde käigus saada ja vahetada omavahelisi praktilisi kogemusi.

Koolitus on mõeldud ettevõtete tootmisjuhtidele ning tootmisjuhi rolli täitvatele juhtidele.

Sihtrühm ja tasu

Täienduskoolitused on tasuta sihtrühma kuulujale, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi (loe täpsemalt altpoolt).

Täienduskoolituse puhul toetatakse (sihtrühma kuuluvad) põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega,  seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.

Päevakava

9.30 – 11.00      Tootmise planeerimise sissejuhatus

Klassikaline protsessitsükkel (PDCA). Rühmatöö

11.00 – 11.15    Sirutuspaus

11.15 – 12.45    Tootmise planeerimise sisu ja probleemid

Levinumad tootmismudelid, planeerimise eripärad; tootespetsifikatsioon BOM-retsept; tootmistsükli kestuse (läbivusaja) arvutamine; planeerimise baasmeetodid; arutelu

12.45 – 13.15    Lõunapaus

13.15 – 14.45    Tootmise planeerimise sisu (jätkub)

Tootmislogistika korraldamine; materjalivajaduse plaani koostamine; varude planeerimine; majanduslikult otstarbekas kogus; koormatuse tasakaalustamine; plaanide ülevaatamine; arutelu

14.45 – 15.00    Sirutuspaus

15.00 – 16.00    Tootmise planeerimise sisu (jätkub)

Millega mõõta planeerimise tulemuslikkust?

Planeerimise tulemuslikkust mõjutavad tegurid; tootmise planeerimise seos tootmise efektiivsusega; tõukesüsteem vs tõmbesüsteem; Kanban-süsteem; arutelu

16.00 – 16.30    Koolituspäeva kokkuvõte

Koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi. Abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 250 eurot.

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ horisontaalse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Täienduskoolitused on tasuta sihtrühma kuulujale, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust VTA kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

Kui osaleja ettevõttel ei ole piisavalt VTA vaba jääki, siis on osalemise eest antav toetus riigiabi ning sellisel juhul tuleb ettevõttel esitada enne tegevuse toimumist riigiabi taotlus (vormi saab korraldajalt).
Keskmise suurusega ettevõtja korral toetatakse koolitusel osalemist 60%, mikro-ja väikeettevõtja korral 70% ning suurettevõtja korral 50% ulatuses osaleja kohta. Puudujääv osa tuleb osalejal/ettevõttel endal tasuda.