16.12.22 Maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton (BBB) keskkonnas.

Korraldaja: Eesti Maaülikool

Õpiväljundid: Koolitusel osaleja on tutvunud erinevate toidutööstuse taimsete ja loomsete tootmisjääkide ja kõrvalsaaduste liikidega ning on saanud ülevaate, millised on tootmisjääkide väärindamise võimalused ja selleks kasutatavad tehnoloogiad.

Sisu ja ajakava

Käsitletavad teemad:

Marjade ja puuviljade töötlemise kõrvalsaadused ja nende väärindamine. Reelika Rätsep

Teravilja ja õliseemnete (tootmis)jääkide väärindamine. Katrin Jõgi

Loomsed kõrvalsaadused ja nende liigitamine, väärindamine ja võimalikud tehnoloogiad; piimatoodete tööstuse kõrvalsaadused ja nende väärindamine. Ivi Jõudu, Kristi Kerner

 Ajakava:

10.00 – 10.45 õppetöö (Reelika)
10.45 – 11.00 paus
11.00 – 12.30 õppetöö (Katrin)
12.30 – 13.00 paus
13.00 – 15.15 õppetöö (Kristi ja Ivi)

Õppejõud: 

IVI JÕUDU  PhD, dotsent, EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetooli hoidja

KRISTI KERNER  mag (tehn), EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetooli lihatehnoloogia õpetaja

REELIKA RÄTSEP  PhD, EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toidu- ja kõrvalsaaduste väärindamise tehnoloogiate ERA õppetooli (Valortech) jätkusuutliku toidutootmise teadur ja põllumajandus- ja keskkonnainstituudi aianduse õppetooli Polli aiandusuuringute keskuse teadur

KATRIN JÕGI  mag, EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toidu- ja kõrvalsaaduste väärindamise tehnoloogiate ERA õppetooli (Valortech) doktorant ja jätkusuutlikkuse juht ettevõttes Fibenol OÜ.

Sihtrühm ja registreerimine:

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Täienduskoolitused on tasuta sihtrühma kuulujale, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

Koolituse sihtrühm on:
– põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
– põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
– toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
– põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
– isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
– põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

Koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA). Abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 250 eurot.

Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

Kui osaleja ettevõttel ei ole piisavalt VTA vaba jääki, siis on osalemise eest antav toetus riigiabi ning sellisel juhul tuleb ettevõttel esitada enne tegevuse toimumist riigiabi taotlus (vormi saab korraldajalt).
Keskmise suurusega ettevõtja korral toetatakse infopäeval või koolitusel osalemist 60%, mikro-ja väikeettevõtja korral 70% ning suurettevõtja korral 50% ulatuses osaleja kohta.
Puudujääv osa tuleb osalejal/ettevõttel endal tasuda.