18.02.22 veebikeskkonnas

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Läbiviija: TJO Konsultatsioonid OÜ

Koolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade riskijuhtimise põhimõtetest ning olulisematest ja praktikas enimkasutatavatest riskihindamise meetoditest, samuti tutvustada ISO 31000 ja ISO 31010 standardite sisu.

Koolitus on suunatud organisatsioonide esindajatele, kes soovivad riskijuhtimisele süsteemselt läheneda ja otsivad sobivat lahendust.

Õpiväljundid. Koolituse tulemusena on osalejatel ülevaade:

  • riskijuhtimise põhimõtetest ja raamstruktuuri mudelist;
  • ISO 31000 ja ISO 31010 standardite sisust;
  • riskijuhtimise enimkasutatavatest meetoditest;
  • riskijuhtimise seostest erinevate standarditega.

Sihtrühm

Täienduskoolitused on tasuta sihtrühma kuulujale, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA).

Koolituse sihtrühm on ettevõtete esindajad või füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE) järgnevates valdkondades:
– põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
– põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
– toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
– põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
– isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
– põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

Päevakava

PÄEVAKAVA

9.15 – 9.30         Registreerumine veebis

9.30 – 10.00      Sissejuhatus

10.00 – 11.00    Riskijuhtimise põhimõtted ja raamstruktuur

Riskijuhtimise aluspõhimõtted ja terminid, arutelu

11.00 – 11.15    Sirutuspaus

11.15 – 12.45    Raamstruktuuri kavandamine ja rakendamine

Riskijuhtimise raamistik ISO 31000 alusel, arutelu

Riskide kaalutlemine (riski tuvastamine, analüüsimine, hindamine), grupitöö, arutelu

12.45 – 13.15    Lõuna

13.15 – 14.45    Riskijuhtimise protsess ISO 31000 alusel

Riskide kaalutlemise lõpetamine, grupitöö, arutelu

14.45 – 15.00    Sirutuspaus

15.00 – 16.00    Riskijuhtimise protsess (jätkub)

Riskikaalutlemisele järgnevad tegevused, grupitöö, arutelu

Seosed erinevate standarditega

16.00 – 16.30    Koolituspäeva kokkuvõte

Lae alla päevakava

 

Koolitaja: Tauno-Jussi Onoper,  TJO Konsultatsioonid OÜ juhatuse esimees

Koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Täienduskoolitused on tasuta sihtrühma kuulujale, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

Koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA). Abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 250 eurot.

Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

Kui osaleja ettevõttel ei ole piisavalt VTA vaba jääki, siis on osalemise eest antav toetus riigiabi ning sellisel juhul tuleb ettevõttel esitada enne tegevuse toimumist riigiabi taotlus (vormi saab korraldajalt).
Keskmise suurusega ettevõtja korral toetatakse infopäeval või koolitusel osalemist 60%, mikro-ja väikeettevõtja korral 70% ning suurettevõtja korral 50% ulatuses osaleja kohta.
Puudujääv osa tuleb osalejal/ettevõttel endal tasuda.

 

Lisainfo: Liina Laineveer, tel: 6 484 978 liina@toiduliit.ee

Registreerimisega seotud tehniline teave: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428