28.05.21 MS Teams keskkonnas

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Läbiviija: Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus (TFTAK)

Koolituse eesmärk on tutvustada osalejatele toidu organoleptilisi omadusi ja nende taju ning sensoorse analüüsi põhitõdesid. Antakse esmane teoreetiline ülevaade sensoorse analüüsi meetoditest ning praktilistest harjutustest assessorite koolitamisel ja monitoorimisel. Praktilise osana viiakse läbi testid, mis võimaldavad osalejatel hinnata oma maitsemeelte tundlikkust ning tutvustavad erinevaid sensoorse analüüsi testimise meetodeid.

Õpiväljundid: Koolituse läbinud õppija teab:

  • mis on toidu organoleptilised omadused ja kuidas toimub tajumine erinevate meeltega;
  • millised on põhimaitsed ja kuidas hinnata assessorite põhimaitsete tundlikkusi;
  • kuidas viia läbi erinevat tüüpi sensoorseid analüüse ning millised on nõuded sensoorika assessoritele, ruumidele ja katse korraldusele;
  • kuidas kasutada erinevaid sensoorika analüüsimeetodeid igapäevas töökorralduses;
  • kuidas ette valmistada kirjeldavat sensoorset analüüsi, koostada hindamislehte, viia läbi testimisi ning analüüsida tulemusi.

Sihtrühm

Täienduskoolituse puhul toetatakse põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega ning põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.

Täienduskoolitus on sihtrühmale tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 120 eurot ühe osaleva inimese kohta. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

Ettevõtetel, kelle VTA on täitunud, on võimalik esitada enne koolituse toimumist riigiabi taotlus (vormi saab koolituse korraldajalt). Riigiabi taotluse alusel hüvitab PRIA (tulenevalt ettevõtte suurusest) 50-70% koolituse maksumusest ning ülejäänud summa tuleb tasuda osalejal/ettevõttel endal.

Päevakava

PÄEVAKAVA*

9:20 – 9:30       Kogunemine ja registreerimine Teamsis

9:30 – 9:45       Põhimaitsete tuvastamine – duo-trio test – praktiline osa

9:45 – 10:45     Toidu organoleptilised omadused ja nende taju, aroomimolekulid – loeng

10:45 – 11:10   Maitselävede tuvastamine – standardtest (valitud põhimaitsetele) – loeng ja praktiline osa

11:10 – 12:00   Sensoorse analüüsi teooria – assessoritele esitatavad nõuded, hindamise põhitõed – loeng

12:00 – 12:30   Lõunapaus

12:30 – 13:30   Sensoorse analüüsi meetodid ja kasutamise praktikad – loeng

13:30 – 13:45   Paus

13:45 – 15:00   Kirjeldav sensoorne analüüs (töö gruppides) – praktiline osa

15:00 – 15:30   Arutelu ja päeva kokkuvõte

*korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel päevakavas muudatusi

Lae alla päevakava

Koolitajad:

Rain Kuldjärv, MSc

Rain on töötanud üle kümne aasta TFTAK-is, kus viinud läbi erinevaid sensoorse analüüsi katseid, treeninud ja juhtinud kohalikku paneeli ning koolitanud tööstuse spetsialiste ja erinevate toidukonkursside komisjoniliikmeid.

Sirli Rosenvald, PhD

Sirli on TFTAK-s tootearenduse ja sensoorika grupi juht. Sirli on koolitanud erinevaid tööstuste spetsialiste, koostanud sensoornse analüüsi kooslitusprogramme ning lööb aktiivselt kaasa Euroopa sensoorika võrgustiku (ESN) töös.

Helen Vaikma, MSc

Helen on TFTAK-i teadur ja TalTech-i doktorant. Helen on TFTAK-i paneeli liider ja vastutab kõikide sensoorika tööde planeerimise ja läbiviimise eest TFTAK-s.

 

 Lisainfo:  info@toiduteave.ee  või Kairi Birk, kairi@toiduliit.ee

Registreerimisega seotud tehniline teave: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428