Tootmise efektiivsuse tõstmine

28.-29.03.23  Tallinnas, Väike-Paala 1

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Läbiviija: Osaühing TJO Konsultatsioonid

Koolitaja: Urmas Ruubel, OÜ TJO Konsultatsioonid konsultant

Koolituse eesmärgiks on:

  • Anda osalejatele ülevaade tootlikkust pärssivatest teguritest ja tootmise efektiivsuse tõstmist võimaldavatest võtetest, mille rakendamine on lihtne ja jõukohane igale organisatsioonile.
  • Viia läbi arvukalt rühmatöösid ja arutelusid, mille käigus avaneb osalejatel võimalus kogemuste vahetamiseks ning aktiivseks õppimiseks.

Koolitus on mõeldud ettevõtete ja organisatsioonide tootmisjuhtidele ning tootmisjuhi rolli täitvatele juhtidele.

Sihtrühm ja tasu

Täienduskoolitused on tasuta sihtrühma kuulujale, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi (loe täpsemalt altpoolt).

Täienduskoolituse puhul toetatakse (sihtrühma kuuluvad) põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega,  seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.

Päevakava

I päev (28. märts)

9.30 – 11.00      Sissejuhatus, efektiivsuse suurendamise mudel

Protsesside häälestamine väärtuse loomisele. Individuaalülesanded, arutelud

11.00 – 11.15    Sirutuspaus

11.15 – 12.45    Raiskamiste (kadude) teadvustamine ja alandamine

Individuaalülesanded, arutelud

12.45 – 13.15    Lõuna

13.15 – 14.45    Rühmatööd

14.45 – 15.00    Sirutuspaus

15.00 – 16.30    Tootmise efektiivsusega seonduvad mõõdikud

Rühmatöö / arutelu

II päev (29. märts)

9.30 – 11.00      Efektiivsuse suurendamise mudel (jätkub)

Protsesside häälestamine väärtuse loomisele. Meetmete rakendamine sisemise efektiivsuse suurendamiseks. Protsesside ühendamine ja tasakaalustamine. Laovarude vähendamine/ teostusaja lühendamine.

11.00 – 11.15    Sirutuspaus

11.15 – 12.45    Rühmatööd

12.45 – 13.15    Lõuna

13.15 – 14.45    Rühmatöö tulemuste esitamine, parendusettepanekute läbiarutamine

Puhtus ja kord töökohal. 5S süsteem

14.45 – 15.00    Sirutuspaus

15.00 – 16.30    Efektiivsuse suurendamine (jätkub)

Parenduste kavandamine ja elluviimine. Kokkuvõtlik ülevaade efektiivsuse tõstmise valdkondadest.

Koolituse kokkuvõte.

Koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi. Abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 400 eurot.

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ horisontaalse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Täienduskoolitused on tasuta sihtrühma kuulujale, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust VTA kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

Kui osaleja ettevõttel ei ole piisavalt VTA vaba jääki, siis on osalemise eest antav toetus riigiabi ning sellisel juhul tuleb ettevõttel esitada enne tegevuse toimumist riigiabi taotlus (vormi saab korraldajalt).
Keskmise suurusega ettevõtja korral toetatakse koolitusel osalemist 60%, mikro-ja väikeettevõtja korral 70% ning suurettevõtja korral 50% ulatuses osaleja kohta. Puudujääv osa tuleb osalejal/ettevõttel endal tasuda.

 

Lisainfo: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428