29.09.17 Tartus, Eesti Maaülikoolis, Kreutzwaldi 56/1, III korrus, ruum A303

Korraldaja: Eesti Maaülikool

Õpiväljundid: Koolitusel osalenu teab toidu säilimisajaga seonduvaid termineid ning nende tähendust; on tutvunud seonduva seadusandlusega ning oskab seadusandlust õigesti tõlgendada; tunneb toidu säilimisaega mõjutavaid olulisi tegureid; mõistab “Kõlblik kuni” ja “Parim enne” tähendust ning vastavate tähtpäevade kasutamise korda toidualase teabe esitamisel tarbijale; on tutvunud toidu riknemise viisidega ning toidu mikrobioloogiliste kriteeriumitega; tunneb toidu säilimisaja määramise otseseid ja kaudseid meetodeid ning teab toidu kestvuskatsete teostamise aluseid.

 

Sisu ja ajakava

Käsitletavad teemad:

toidu säilitamisnõuete määramisega seonduv seadusandlus ja selle tõlgendamine;

toidu säilimisajaga seonduvad terminid ning nende tähendus;

toidus mikroorganismide kasvu mõjutavad tegurid;

toidu säilimisaega mõjutavad tegurid;

“kõlblik kuni” või “parim enne”;

toidu riknemise viisid;

toidu mikrobioloogilised kriteeriumid;

toidu säilimisaja määramise otsesed ja kaudsed meetodid;

toidu säilimisaja määramise etapid, ametlikud kestvuskatsed;

toidu säilimisaegade määramisega seonduvad proovivõtukavad;

toidu säilimisaja pikendamise võimalused.

Ajakava:

10.00 – 11.30 õppetöö

11.30 – 12.00 paus

12.00 – 13.30 õppetöö

13.30 – 13.45 paus

13.45 – 15.15 õppetöö

Õppejõud: Mati Roasto, Eesti Maaülikooli professor, dr (vet-med), toiduhügieeni osakonna juhataja

 

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Täienduskoolitus on sihtrühmale tasuta (kui vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud). Täienduskoolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise ning põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 120 eurot ühe osaleva inimese kohta.