5.05.17 Tartus, Eesti Maaülikoolis, Kreutzwaldi 56/1, III korrus, ruum A303.

Korraldaja: Eesti Maaülikool

Õpiväljundid: Koolitusel osalenu teab toiduhügieeni põhimõtteid, toitu käsitlevaid õigusakte, toidu kaudu levivaid haigusi, toidu säilitamise viise, enesekontrolli põhimõtteid, toitu käsitleva töötaja kohustusi ja vastutust.

 

Sisu ja ajakava

toitu käsitlevad õigusaktid;

toiduhügieeni põhimõtted;

toidukäitleja kohustused (toidu ohutus, enesekontroll, jälgitavus jne) ja vastutus;

enesekontrolli põhimõtted, eeltingimusprogrammid ja HACCP;

mikroorganismid ja nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid;

toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused ja -infektsioonid;

toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine;

puhastamine, desinfitseerimine;

tootmisruumide korrashoid;

kahjuritõrje;

isiklik hügieen.

 

10.00 – 11.30 õppetöö

11.30 – 12.00 paus

12.00 – 13.30 õppetöö

13.30 – 13.45 paus

13.45 – 15.15 õppetöö

Õppejõud: Katrin Laikoja, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi toiduhügieeni osakonna lektor, mag (tehn)