hügieenikoolitusEesti Maaülikool korraldab ka käesoleval aastal tasuta  täienduskoolitusi toiduhügieeni ja enesekontrolli teemadel. Registreerumine esimesel poolaastal toimuvatele koolitustele on avatud. Täpsema info pakutavate koolituste sisu ja läbiviijate kohta leiate koolituste rubriigist. Registreerumine täienduskoolitustele toimub Eesti Maaülikooli avatud ülikooli kaudu. Täpne registreerumise link on toodud iga koolituse juures.

Koolitused toimuvad järgnevatel aegade:

14.02.2018 „Toiduhügieen ja ohutus, algaste“; 22.02.2018 „Toidu säilitamisnõuete määramine“; 09.03.2018 „Tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus“; 21.-23.03.2018 „Toiduhügieen ja –ohutus, keskaste“; 12.04.2018 „Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis“; 9.-10.05.2018 „Enesekontrolliplaani loomine ja auditeerimine“; 29.-31.08.2018 „Toiduhügieen ja –ohutus, keskaste“; 21.09.2018 „Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel“; 25.-26.10.2018 „Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine“.

Täienduskoolitused on sihtrühmale tasuta (kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud). Sihtrühmaks on ettevõtted (s.h FIE), mis tegelevad või on seotud põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega ning toidu valmistamise või töötlemisega (v.a kala- ja kalatoodete valdkond).