Eesti Maaülikool korraldab ka käesoleval aastal tasuta  täienduskoolitusi toiduhügieeni ja enesekontrolli teemadel. 

Registreerumine esimesel poolaastal toimuvatele koolitustele on avatud.

Koolitused toimuvad:

01.02.2019 „Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel“

15.02.2019 „Toidu säilitamisnõuete määramine“

01.03.2019  „Listeria monocytogenes toidupatogeenina”

22.03.2019 „Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis“

29.03.2019 „Tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus“

10.-12.04.2019 „Toiduhügieen ja –ohutus, keskaste“

10.05.2019 „Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine“

Täpsema info koolituste sisu ja läbiviijate kohta leiate koolituste rubriigist. Registreerumine täienduskoolitustele toimub Eesti Maaülikooli avatud ülikooli kaudu. Täpne registreerumise link on toodud iga koolituse juures.