Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

Teabematerjal

Avaldame teabematerjale erinevatel toiduohutuse teemadel. Materjale avaldatakse nii veebilehel kui ka trükimaterjalina.

Iga-aastane teabematerjalide loetelu, sisu ja väljaandja selgub eelmise aasta lõpus.

2017. a teabematerjalid

Toidualase teabe esitamise põhinõuded

 

Toidualase teabe esitamist reguleerib ennekõike Euroopa Liidu määrus nr 1169/2011.
Teabelehes on  lühidalt välja toodud peamised toidu märgistamise nõuded ja juhitud tähelepanu nende asukohale õigusaktides. Teabelehest saate esmase info, kuid see ei sisalda kogu vajalikku teavet korrektse märgistuse koostamiseks. Sageli kohandatakse erandeid. Täpse info saamiseks tuleb kindlasti lugeda ka õigusakte.

Teabelehe võite ise välja trükkida või küsida trükist Toiduliidust.

Millist infot sisaldab toidu märgistus?

 

See teabeleht annab graafiliselt ülevaate peamistest toidu märgistamise nõuetest. Toidualase teabe esitamist reguleerib ennekõike Euroopa Liidu määrus nr 1169/2011. Siit saate esmase teabe, kuid korrektse märgistuse koostamiseks tuleb kindlasti lugeda ka õigusakte.

Teabelehe võite ise välja trükkida või küsida trükist Toiduliidust.

Juustude soolamine ja soola mõju kvaliteedile

Söögisoola kasutamise üheks eesmärgiks on pikendada toidu säilimist. Mõningatel juhtudel võiks soola sisaldus olla piimatoodetes väiksem või viidud optimumini, kuid loobumine soola kasutamisest juustude valmistamise traditsioonilises tehnoloogias on praktiliselt võimatu. Sool koos vajaliku pH-väärtuse, vee aktiivsuse ja redokspotensiaaliga on olulised abinõud minimeerimaks piimatoodete riknemist ja patogeensete bakterite arengut neis.

DSc Priit Eliase koostatud teabematerjal käsitleb üksikasjalikult juustude soolamise meetodeid ning soola mõju juustu kvaliteedile, ohutusele ja säilivusele.

Teabematerjali võite ise välja trükkida või küsida trükist BioCC OÜst või Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojast.

Veel on valmimas järgmised teabematerjalid:

  • Toiduohutuse nõuded toidu vedamisel
  • Tsüanuurhape piimas ja piimatoodetes
  • Toiduainete mikrobioloogiliste analüüside teostamine
  • Toidutööstuse seadmete pesemine ja desinfitseerimine

Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!