Teabematerjalides antakse toidukäitlejale ülevaade toidu jälgitavusest ning ohtliku toidu turult kõrvaldamist/tagasikutsumist käsitlevatest üldnõuetest ning jagatakse soovitusi hea tava rakendamiseks.

Loomse toidu jälgitavust kirjeldatakse äristsenaariumi näitena.

 

Teabematerjalid leiate  väljaannete lehelt , trükist küsige Toiduliidust.