Toiduohutuse teadmussiirde pikaajalise programmi raames on trükisena valminud kaunilt kujundatud toidu vedu käsitlev teabematerjal. Kõik valminud teabematerjalid leiate teabematerjalide lehelt.

Teabematerjal  käsitleb veo üldnõudeid ning toidugruppide veo erinõudeid. Tutvustatakse kuivtoiduainete, värskete marjade, värskete puu- ja köögiviljade, vedelate toiduainete ning eritemperatuuri vajavate toitude (jahutatud, külmutatud, kuumtoidud) veo eripärasid. Materjali teksti on koostanud Eesti Maaülikooli toiduteaduse ja toidutehnoloogia õppetooli lektor Vilma Tatar. Materjali väljaandmise korraldas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.

Võite materjali ise välja trükkida või küsida trükist Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojast või  Toiduliidust.