Toiduohutuse teadmussiirde pikaajalise programmi raames on trükisena valminud kaunilt kujundatud toidu vedu käsitlev teabematerjal. 

Teabematerjal  käsitleb veo üldnõudeid ning toidugruppide veo erinõudeid. Tutvustatakse kuivtoiduainete, värskete marjade, värskete puu- ja köögiviljade, vedelate toiduainete ning eritemperatuuri vajavate toitude (jahutatud, külmutatud, kuumtoidud) veo eripärasid. Materjali teksti on koostanud Eesti Maaülikooli toiduteaduse ja toidutehnoloogia õppetooli lektor Vilma Tatar. Materjali väljaandmise korraldas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.

Võite materjali ise välja trükkida siit või küsida trükist Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojast või  Toiduliidust.