Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)  on publitseerinud “Üks Tervis” 2020. aasta zoonooside aruande.

Aruanne esitab 2020. aasta zoonooside seiretegevuse tulemused 27 ELi liikmesriigis ja üheksas mitteliikmesriigis. 2020. aastal olid esimene ja teine enim teatatud zoonoos inimestel vastavalt kampülobakterioos ja salmonelloos. Kolmandal kohal oli jersinioos, millest teatati 10 korda vähem kui salmonelloosi juhtumitest, sellele järgnesid Shiga-toksiini tootva Escherichia coli (STEC) ja Listeria monocytogenes nakkusjuhud. 2020. aastal teatasid 27 liikmesriiki 3086 toidu kaudu levivast haiguspuhangust (2019. aastaga võrreldes 47,0% vähem) ja 20 017 inimeste nakkusjuhtumist (vähenemine 61,3%). Enim muretsema panevad haigustekitajad/toidud olid Salmonella munades ja munatoodetes, noroviirus koorikloomades ja molluskites ning neid sisaldavates toodetes ning L. monocytogenes kalades ja kalatoodetes.

Aruanne on leitav: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6971
Eesti zoonooside aruanded on leitavad: https://pta.agri.ee/zoonoosid