Maaeluministeerium korraldab koostöös Põllumajandusuuringute Keskusega novembris ja detsembris Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) Eesti strateegiakava 2023–2027 tutvustamiseks maakondlikud infopäevad üle Eesti. 8. novembrist detsembri keskpaigani tutvustatakse uue perioodi strateegiakava peamisi eesmärke, sekkumisi ja ajakava 12 kohas üle Eesti. 

Tasuta infopäevadel annavad kõigile soovijatele strateegiakavast ülevaate Maaeluministeeriumist kantsler Marko Gorban ning mitu osakonnajuhatajat. Ettekandjatele saab kohapeal esitada küsimusi. Muu hulgas saab olulist teavet järgmisest aastast avanevatest ÜPP toetusvõimalustest põllumeestele, toiduainesektorile, maaettevõtjatele ja kohalikele kogukondadele.

ÜPP strateegiakava aastateks 2023–2027 hõlmab otsetoetusi ning maaelu arengu toetusi. Rohkem teavet strateegiakavast, selle tutvustamise üritustest ja nendele registreerimisest saab Maaeluministeeriumi kodulehelt.

Ajakava

Täpsem teave ja registreerumine sobiva infopäeva lingilt ajakavas või portaali maainfo.ee ürituste kalendrist.

Allikas: pikk.ee