Avaldatud on Eesti Maaülikooli professor Mati Roasto koostatud kokkuvõtlik teabeleht “Salmonella spp. toidupatogeenina”. Teabelehes antakse ülevaade haigustekitaja allikatest ja kasvu mõjutavatest teguritest ning hävitamise võimalustest. Tuuakse välja asjaolud, millele peab toidukäitleja tähelepanu pöörama riskide vähendamiseks. Varem oleme avaldanud sarnased teabelehed A-hepatiidi viiruse, noroviiruste, Campylobacter spp., Staphylococcus aureus ning Listeria monocytogenes kohta. Kõik need teabelehed on avaldatud väljaannete lehel bioloogilise ohutuse rubriigis https://toiduteave.ee/valjaanded/bioloogiline-ohutus/

Toidu märgistamise teemade hulka on lisandunud teabematerjal “Toitumis- ja tervisealaste väidete esitamine”. Väite esitamine on vabatahtlik, kuid esitamisel tuleb kinni pidada teatud nõuetest. See teabematerjal  koondab neljale leheküljele väidete esitamisega seotud olulisemad nõuded. Teabematerjal on koostatud lähtuvalt väidete määrusest (EÜ) nr 1924/2006 ning asjakohastest juhenditest. Leiate selle väljaannete lehel märgistamise rubriigist https://toiduteave.ee/valjaanded/margistamine/