Eelmise aasta lõpus ilmusid elektrooniliste väljaannetena kaks põhjalikku teabematerjali.

Eesti Maaülikooli professor Mati Roasto ja  Mihkel Mäesaare sulest ilmus materjal “Patogeeni(de) algallikate väljaselgitamine toidukäitlemise ettevõttes”, milles selgitatakse riskihindamise põhimõtteid, riskipõhist proovide võtmist ning patogeenidega saastumise algpõhjuste analüüsi läbiviimist. Riskihindamise põhimõtete rakendamise näitena on toodud riskipõhise puhastusprogrammi koostamine ning  riskipõhist (tootmis)keskkonna proovide võtmist kirjeldatakse L. monocytogenes´e näitel. Materjalis tutvustatakse enim kasutatavaid algpõhjuste analüüsi meetodeid ja avatakse teemat ka juhtumuuringu näite kaudu.

Materjali leiate siit

Samuti ilmus Eesti Maaülikooli väljaandena  Riina Soidla ja Dea Antoni koostatud materjal “Puuvilja-, köögivilja-, marja- ning seenekonservide ohutu tootmine”. Materjal on täienduseks varem ilmunud materjalile “Konservide ohutu tootmine”  ning selles keskendutakse taimsest toorainest konservide valmistamisele. Teave on mõeldud eelkõige väiketootjatele, kes tegelevad taimse tooraine konservimise ja turustamisega. Lühidalt tutvustatakse taimsete konservide liike ja tootmisprotsesse, pöörates tähelepanu toodete riknemise võimalikele põhjustele ja nende vältimisele. Materjali lisades esitatakse näitena ploomikompoti ja marineeritud seente tehnoloogiliste etappide kirjeldused koos ohtude analüüsi, kriitiliste punktide määramise ja ennetavate tegevuste kirjeldusega. Konservide ohutut tootmist käsitlevad materjalide leiate siit:

“Puuvilja-, köögivilja-, marja- ning seenekonservide ohutu tootmine” 2022

“Konservide ohutu tootmine” 2021