Eesti Maaülikooli toiduhügieeni ja rahvatervise professor  Mati Roasto on koostanud kaks kokkuvõtvat teabelehte Campylobacter spp.toidupatogeenina” ja Staphylococcus aureus toidupatogeenina”.

Käsitletakse haiguse sümptomeid ja nakatumise viise, patogeenide  kasvu mõjutavaid tegureid ning nende hävitamise võimalusi ja tingimusi, riskide vähendamise meetmeid.

Palun tutvuge materjaliga väljaannete lehel.