Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutuse koostatud ning nüüdseks kaasajastatud infomaterjal on loodud eesmärgiga julgustada väikeettevõtteid töötlemisega tegelema. Käsitletakse peamisi tera- ja kaunvilju ning õlikultuure, nende kvaliteeti ja seda mõjutavaid tegureid. Antakse teavet ettevõttest toiduseaduse alusel teavitamiseks või tegevusloa taotlemiseks vajalike toimingute ja dokumentide kohta. Neile, kes soovivad tegeleda mahetöötlemisega, on antud selgitused mahenõuete täitmiseks ja mahetunnustuse saamiseks. Juhendis on toodud ka enesekontrolliplaani ülesehitus koos selgitustega ning head hügieenitavad määruse (EÜ) 852/2004 nõuete täitmiseks. Materjal on avaldatud vaid võrguväljaandena, mille leiate väljaannete lehelt.