Eesti Maaülikooli professor Mati Roasto uuendas 2022. aastal teabematerjali Listeria monocytogenes kohta.

L. monocytogenes on saastunud valmistoiduga (RTE) inimestele ülekanduv haigustekitaja, mis võib põhjustada raskekujulist haigust – listerioosi. L. monocytogenes´e kõrgem esinemus on tuvastatud RTE kala ja kalatoodetes, RTE lihatoodetes ning pastöriseerimata piimast valmistatud RTE piimatoodetes.

L. monocytogenes on võimeline toidus aeglaselt paljunema ka madalatel temperatuuridel, talub kõrgeid soola kontsentratsioone, on võimeline kasvama nii vaakumisse kui ka gaasikeskkonda pakendatud toitudes, talub hästi toidu külmutamist ning säilitab pikalt eluvõime ka kuivades tingimustes. Teabelehes selgitatakse muu hulgas patogeeni kasvu mõjutavaid tegureid ja hävitamise võimalusi ning riskide vähendamise tegevusi.

Teabeleht on avaldatud ainult elektrooniliselt ja selle leiab siit https://toiduteave.ee/valjaanded/bioloogiline-ohutus/